Entries by Rhian Phillips

Cyngerdd Nadolig

Pleser yw tynnu eich sylw at Gyngerdd Nadolig Ysgol Y Strade eleni. Cynhelir y cyngerdd yng Nghapel Greenfield, Llanelli ar nos Iau Rhagfyr y 1af, 2022 am 7 y.h. Mae tocynnau yn £5 i oedolion a £3 i blant (ar gael o swyddfa’r ysgol neu wrth y drws). Bydd holl elw’r noson yn mynd tuag […]

Dyddiadau Allweddol

Dyddiadau Allweddol Dydd Gwener, Gorffennaf y 15fed, 2022 – diwrnod olaf y tymor i ddisgyblion. Dydd Iau, Awst y 18fed, 2022 – diwrnod canlyniadau Lefel Uwch/UG Dydd Iau, Awst y 25ain, 2022 – diwrnod canlyniadau TGAU Dydd Gwener, Medi’r 2il, 2022 – Diwrnod HMS Dydd Llun, Medi’r 5ed, 2022 – Blwyddyn 7, 12 a 13 […]