Busnes a Gwasanaethau

Rhagair

Amcan y cwrs yw galluogi myfyrwyr i feithrin dealltwriaeth o’r byd gwaith. Mae’r cwrs yn rhoi’r gwybodaeth a’r sgiliau ymarferol er mwyn cyflawni swydd gweinyddol o fewn nifer o fusnesau, diwydiannau a chyfundrefnau amrywiol.

Cynnwys y Cwrs 

Bydd y disgyblion yn gweithio tuag at ennill 15 credyd.

Dyma’r modiwlau sydd yn ofynnol (5 credyd yr un)

Uned 1 Pwrpas busnes
Uned 2 Sefydliadau Busnes

Yn ogystal a’r modiwlau sydd yn ofynnol fydd y disgyblion yn gwneud un modiwl uchwanegol (5 credyd) sydd yn ddewisol. Gall cynnwys yr agweddau canlynol;

  • Marchnata a Hysbysebu
  • Yr adran adnoddau dynol
  • Entrepreneur a sut i ddechrau busnes.

Asesu

Mae pob uned yn cael ei brofi drwy gwenud aseiniad o fewn y dosbarth dan arweiniad yr athro.
Does dim arholiad yn y cwrs yma!

Corff Arholi

Pennaeth Adran: Mr Daniel Hughes