Neges o'r Adran Addysg

Llythyr Rhieni 5-01-22

Llythr o'r Pennaeth

Llythr o'r Pennaeth Profion LFT Tests

Llythr Llywodraeth Cymru

Llythr Penaethiaid Llythr rieni

Trefniadau dychwelyd i'r ysgol

Llythyr Dychwelyd

Prydau Ysgol am Ddim

PYADd - 24 02 2021 Ysgolion

Gwybodaeth Pontio

Llythyr i Rieni - Letter to Parents - How to apply - Sut i gwneud…

Prydau Ysgol Am Ddim

Annwyl riant / warchodwr Fel y gwyddoch, mae Llywodraeth Cymru…

Gwybodaeth Covid

Gwybodaeth Covid i ysgolion

Arholiadau Haf 2021

Ysgol-Y-Strade 2020-11-10 - llythyr ysgolion a cholegau -…

Cwestiynau cyffredinol Cyfnod atal

Cyfnod atal