Amser Cinio

Wrth inni symud ymlaen gyda'r broses o ail agor Ysgol Y Strade…

Symptomau Covid a Phrofi

Symptomau Covid a Phrofi Mae holl wybodaeth ynghylch…

Ar ran Mr Gareth Morgans

Ar ran Mr Gareth Morgans

Cinio Ysgol

Wrth inni symud ymlaen gyda'r broses o ail agor Ysgol Y Strade…

Gwybodaeth Trafnidiaeth Ysgol ac Amserlenni Bysiau Ysgol

https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/a…

Rhaglen y BBC 'The Listening Project'

Gwrandewch ar griw o ddisgyblion bl.11 a 13 yn trafod eu teimladau…

Trefniadau diwrnod canlyniadau Lefel A ac AS, 13eg o Awst

Gwelir yn atodol neges ynglŷn â diwrnod canlyniadau Lefel A/AS…

Llythyr Diwedd Blwyddyn

Gwelir yn atodol llythyr diwedd blwyddyn. Diolch, Llythyr…

Operation Encompass

Mae’r ysgol wedi cael cyfle i gymryd rhan mewn prosiect a fydd…

Diweddariad Addysg Covid-19

Diweddariad Addysg Covid-19