Adnoddau Dysgu Digidol

Adnoddau Dysgu Digidol

COVID-19 Coronavirus – y Sefyllfa Ddiweddaraf

Annwyl riant / warcheidwad,   Mae’r pryder cenedlaethol…

Cyngor Ysgol

Criw Cyngor Ysgol yn mwynhau yn y Senedd

Brechiadau HPV

Mi fydd Merched bl.9  a Bechgyn a Merched Bl.8 yn derbyn eu…

Noson Rieni Bl10

Noson Rieni Blwyddyn 10

Noson Rieni Bl7

Noson Rieni Bl7

Noson Rieni Bl11

Noson Rieni Bl11

Noson Rieni Bl12

Noson Rieni Bl12

Plant Mewn Angen

Diwrnod Plant Mewn Angen Dydd Gwener yma - Tachwedd 15fed - Disgyblion…