Cyfathrebu â Rhieni

Anogir rhieni i gysylltu â’r Ysgol ynglŷn ag unrhyw fater sy’n ymwneud â chynnydd eu plentyn. Dosberthir Calendr Ysgol i rieni ar ddechrau’r flwyddyn sy’n tynnu sylw at ddigwyddiadau pwysig. Mae gwefan yr Ysgol (www.ysgolystrade.org) yn hyrwyddo’r Ysgol y tu hwnt i’r gymuned leol.