Dylunio Peirianyddol

Craidd

Mae cynnwys y craidd i’w astudio gan bob dysgwr beth bynnag yw y dewis o faes ffocws anodedig.

 1. Effaith technolegau newydd.
 2. Sut mae gwerthusiad beirniadol o dechnolegau newydd a’r rhai sy’n datblygu yn llywio penderfyniadau dylunio.
 3. Sut mae ynni’n cael ei gynhyrchu a’i stori.o
 4. Datblygiadau mewn deunyddiau modern a chlyfar.
 5. Ôl troed ecolegol a chymdeithasol.
 6. Ymchwilio a dadansoddi gwaith gweithwyr proffesiynol .

Gall ymgeiswyr ddewis astudio cwrs mewn un o’r 3 maes ffocws arnodedig.

Dylunio Peirianyddol

Mae’r maes ffocws arnodedig yma yn cynnwys y meusydd astudio canlynol:

 1. Metelau fferrus ac anfferrus.
 2. Polymerau thermoffurfiol a thermogaledol
 3. Systemau electronig, gan gynnwys synwyryddion a dyfeisiau rheoli a chydrannau rhaglenadwy.
 4. Deunyddiau modern a chlyfar.
 5. Dyfeisiau mecanyddol.
 6. Ffynonellau, tarddiadau, priodweddau ffisegol.
 7. Sut mae dewis deunyddiau neu gydrannau.
 8. Ffurfiau, mathau a meintiau stoc.
 9. Prosesau gwahanol y gellir eu defnyddio.
 10. Technegau a phrosesau arbenigol.
 11. Triniaethau a gorffeniadau arwyneb priodol