Ffrangeg a Sbaeneg

Rhagair

Bwriad y cwrs Ffrangeg a Sbaeneg yw datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth y disgyblion wnaeth fwynhau ieithoedd modern yng nghyfnod allweddol 3. Y mae’n gwrs byrlymus, llawn hwyl sydd yn rhoi llawer o bwyslais ar yr ymarferol ac annog y disgyblion i ddefnyddio’r iaith ar lafar o fewn yr ystafell ddosbarth a thu allan ar deithiau i’r wlad darged. Ceir cyfle i astudio pynciau cyfoes wrth ymarfer yr iaith ar lafar a dysgu sgiliau newydd megis cyfieithu.

Asesu

Arholiadau ar ddiwedd Blwyddyn 11 yn y 4 sgil.

  1. Llafar – 25%
  2. Ysgrifennu – 25%
  3. Darllen – 25%
  4. Gwrando – 25%

Pam astudio ieithoedd?

  1. Mae’n eich helpu i gael swydd dda a chyflog uchel mewn amryw ddiwydiannau megis marchnata, busnes, addysg, twristiaeth, gwleidyddiaeth a pheirianneg.
  2. Cewch gyfle i fynd ar daith i’r wlad a blasu’r diwylliant.
  3. Mae’n TGAU sy’n cael ei pharchu gan brifysgolion a chyflogwyr byd-eang.
  4. Cewch deithio’r byd.
  5. Mae’n HWYL

Corff Arholi

 Pennaeth Adran: Mrs Sara Horan