Gwaith Allgyrsiol

Ystyrir fod gwaith allgyrsiol yn hanfodol i ddatblygiad y plentyn cyfan. Yn y Strade, rydym yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau sy’n codi hunanbarch, sy’n ehangu profiadau, sy’n datblygu hyder ac sy’n rhoi profiadau lle y gellir rhannu llwyddiant.

  • Chwaraeon
  • Cynyrchiadau
  • Crefftau
  • Corau
  • Dawnsio
  • Clwb Astudio
  • Drama
  • Eisteddfod yr Urdd
  • Clwb Creadigol
  • Cymdeithas Gristnogol
  • Clwb Gwyddoniaeth
  • Clwb coginio ar ôl ysgol
  • Gymnasteg
  • Cerddorfa
  • Ymweliadau
  • Gweithgareddau 5×60
  • Dug Caeredin