Neges o'r Adran Addysg

Llythyr Rhieni 5-01-22

Llythr o'r Pennaeth

Llythr o'r Pennaeth Profion LFT Tests

Llythr Llywodraeth Cymru

Llythr Penaethiaid Llythr rieni

Trefniadau dychwelyd i'r ysgol

Llythyr Dychwelyd

Prydau Ysgol am Ddim

PYADd - 24 02 2021 Ysgolion

Dyma neges gan y Cyfarwyddwr Addysg

Dyma neges gan y Cyfarwyddwr Addysg

Gwybodaeth Pontio

Llythyr i Rieni - Letter to Parents - How to apply - Sut i gwneud…

Arolwg Covid 19

Arolwg Covid 19 Survey    

Prydau Ysgol Am Ddim

Annwyl riant / warchodwr Fel y gwyddoch, mae Llywodraeth Cymru…

Gwybodaeth Covid

Gwybodaeth Covid i ysgolion