STAFF
Tîm Arwain

Pennaeth

Mr Geoff Evans

Dirprwy Bennaeth

Mr Adam Powell

Penaethiaid Cynorthwyol

Miss Abigail Davies

Mr Alun Jones

Mrs Heulwen Jones

Rheolwr Busnes

Mrs Iris Williams

Penaethiaid Blwyddyn

Blwyddyn 7

Catrin Hughes

Blwyddyn 8

Deiniol Evans

Blwyddyn 9

Berian Davies

Blwyddyn 10

Jonathan Lewis

Blwyddyn 11

Sion Acciaioli

Blwyddyn 12/13

Daniel Hughes

Athrawon

Cymraeg

Meleri Higginson

Ffion Williams

Hedydd Jones

Nia Griffith

Lydia Havard

Nia Williams

Sioned Williams

Abigail Davies

Deina Jones

Saesneg

Hannah Davies

Cheryl Lewis

Tammy Rees-Davies

Anna Jones

Hannah Forey

Alys Rosser

Alun Jones

Mathemateg

Lynwen Lewis

Sara Jones

Angharad Chapman

Laura Davies

Elis Jones

Ben Jones

Wyn Thomas

Gwyddoniaeth

Rhys Browning

Elin Davies

Joanna Rees

Hilary Cotterell

Torrey Stillman

Nia Jones

Rhiannon O’Sullivan

Danny Williams

Dyfan Havard

Technoleg

Lee Thomas

Mathew Jones

Wayne Williams

Rhian Rudall

Hannah James

Iechyd a Gofal

Rhian Rudall

Hannah James

Datblygiad Plentyn

Nia Jones

Technoleg Gwybodaeth

Julie Fletcher

Matthew Gower

Laura Gower

Ieithoedd Modern

Sara Horan

Sion Acciaioli

Paul Mason

Carys Jones

Hanes

Heledd Thomas

Joseph Jenkins

Heulwen Jones

Daearyddiaeth

Emma Roberts

Nicola Jones

Jonathan Lewis

Adam Powell

Addysg Grefyddol

Llinos Jones

Nia Evans

Rachel Williams

Busnes

Daniel Hughes

Bethan Penny

Addysg Gorfforol

Eleri Poolman

Josh Williams

Berian Davies

Deiniol Evans

Jessica Gazzi

Cerian Phillips

Celf

Delyth Thomas

Elin Davies

Cerdd

Christopher Davies

Catrin Hughes

Drama

Nia Griffith

Gwleidyddiaeth

Joseph Jenkins

CADy

Rachel Davies

Cynorthwywyr

Anogwr Dysgu

Emma Latham

Swyddog Hafan

Marie Williams

Anogwr Dysgu Llythrennedd

Ann Morgan

Cynorthwywyr Addysgu

Angharad Green

Pat Harries

Heather John

Jessica Jones

Natalie McCormack

Ann Morgan

Joanne Samuel

Joanne Thomas

Rhys Westcott

Ioan Hughes

Georgia Frater

Hannah Matthews

Ailish Saer

Rhydian Bowen

Staff Gweinyddol

Arholiadau

Emyr Thomas

Swyddog Data

Sharon Griffiths

Gweinyddol

Beryl Bowen

Andrea Evans

Rhian Phillips

Bethan Rolland

Rhian Williams

Elin Partridge

Llyfrgellydd

Sarah Morgan

Cymorth Cyflenwi

Sarah Hough

Dylan Richards

Swyddog Cymorth Bugeiliol

Jodi Evans

Rheolwr Rhwydwaith

Matthew Bateman

Technegwyr

Nicola Rowlands

Allan Thomas

Cynorthwyydd Cefnogi Cwricwlwm

Rebecca Harry

Rheolwr Safle

Christen Rees-Jones

Gofalwr

David Richards

Cynorthwywyr Amser Cinio

Ann Thomas

Elaine Roberts

Rheolwraig y Ffreutur

Sam Jones

Llywodraethwyr

Cadeirydd

Gareth Beynon Thomas

Is-Gadeirydd

Nerys Burton

Awdurdod Lleol

Martin Davies

Kim Broom

Gareth Beynon Thomas

Mari Arthur

Cymunedol

Sarah-Jane Davies

Meilyr Hughes

Rob Sully

Rhieni

Rhian Davies

Angharad Lloyd Probert

Sara Hopping

Hayley Rogers

Steffan Rogers

Sarah Owens

Staff

Geoff Evans

Heulwen Jones

Daniel Hughes

Rhian Phillips

Prif Swyddogion

Sioned Williams

Alessandro DeFilippo