Ysgol Iach

Mae’r Strade yn rhan o gynllun Ysgolion Iach Sir Gaerfyrddin.
“Mae ysgol iach yn un sy’n llwyddo i helpu disgyblion i wneud eu gorau ac adeiladu ar eu llwyddiannau”.
Hybir pob agwedd ar iechyd da – emosiynol, meddyliol a chorfforol. Ceir ethos bositif lle mae pob aelod o gymuned yr ysgol yn bwysig.